Category Archives: Comunicats

Comunicat inici de curs 16/17

Des de la plataforma Illes per un Pacte volem aprofitar l’inici del curs escolar 16-17 per expressar les nostres esperances i preocupacions després d’haver viscut un primer any escolar amb l’actual govern.

El curs que ara comença ha de ser clau pel document de Pacte Educatiu elaborat per la nostra plataforma, una vegada s’ha constituït la comissió encarregada de debatre el nostre document dins del Consell Escolar de les Illes Balears. Esperam que el pas per aquest CEIB enriqueixi el document, fruit d’un debat ampli i un consens amb les entitats que no estan dins la nostra plataforma. Un CEIB que, cada vegada més, ha de ser el vertader òrgan de decisió de les polítiques educatives a les nostres illes. El document haurà de sortir necessàriament del CEIB cap al 2n trimestre del present curs, i així poder traslladar-se al Parlament i així, el que ha estat un pacte social per l’educació, esdevingui un pacte polític el més ample possible (recordam que els partits fins ara adherits amb representació parlamentària són PSIB, MES x Mallorca, MES x Menorca, El PI, Podem Eivissa i Gent x Formentera).

Sens dubte, influirà fortament que el Govern siga capaç d’assumir de veritat el canvi de paradigma que a nivell educatiu s’ha produït a les Balears a rel de la darrera legislatura, on la comunitat educativa ha començat un procés d’empoderament i necessita ser protagonista de totes les decisions que es prenguin. Com a exemple, podem trobar el Pla Quadriennal (2016-2020) de Formació Permanent del Professorat, que es va realitzar amb la col·laboració dels diferents professionals que estan als centres educatius, i que gràcies a això, s’ha redactat un pla complet, integral, consensuat i amb un vertader diàleg entre els implicats i l’administració.

Per desgràcia, aquest exemple ha estat únic i lluny han quedat les intencions de diàleg del Govern, escenificada l’estiu passat al Consolat del Mar, en altres punts de gran importància per l’educació de les nostres illes.

Hem vist com s’ha fet un Acord Marc sense la signatura de l’Assemblea de Docents i amb l’escassa participació de la Confederació d’Associacions de Pares i Mares (COAPA), dues entitats que pel nombre de persones que representen han de tenir pes en la presa de decisions.

Vàrem assabentar-nos per la premsa, amb sorpresa i disgust, com s’anunciava un Decret de Llengües realitzat de forma unilateral pel Govern. L’estil de l’anterior legislatura es repetia per part d’aquesta Conselleria, just amb el mateix tema que va provocar tanta polèmica l’anterior legislatura: les llengües. Sembla increïble que aquest decret no es dugués a terme amb el diàleg que tant se’ns insistia que tindria aquesta administració. Les esmenes a la totalitat que va presentar la COAPA no van ser tingudes amb compte i la Taula que posteriorment es va crear sobre el tema no hem estat convidats a participar-hi.

Una altra decisió de gran importància que s’ha pres de forma unilateral han estat les Quotes de Professorat de Suport Educatiu. El Servei d’Atenció a la Diversitat (SAD) de la Conselleria, va redactar sense consultar amb Claustres, Direccions, EOEPs (Equips d’Orientació Educativa i Psicopedagògica) ni famílies, unes quotes que marquen els suports que tindrà l’alumnat NEE aquest curs. Unes quotes on, absurdament, el que servirà per comptar el nombre de professionals en cada centre serà el nombre d’Adaptacions Curriculars que s’hagin aplicat el curs anterior. Aquest fet, lluny d’afavorir un vertadera escola inclusiva (uns dels objectius fonamentals d’Illes per un Pacte i promesa del Govern actual), el que fomenta és igualar unes condicions als centres independentment de les necessitats de l’alumnat. Mai entendrem com es vol afavorir una escola inclusiva sense tenir en compte les necessitats educatives de cadascuns dels alumnes NEE i fugir, sense cap gènere de dubtes, de les homogeneïtzacions de criteris per centre que l’única cosa que fan es afavorir la segregació dels més necessitats. A això li hem de sumar la gran preocupació que estam percebent aquests darrers dies als centres educatius per una possible reducció del personal d’Atenció Tècnica Educativa (ATEs), que només que faria que agreujar el problema.

Per acabar, ens agradaria remarcar la necessitat de no tornar a repetir la gran catàstrofe que suposen els penosos pressuposts destinats a educació el passat curs. Vivim a unes illes on s´han gastat milions i milions d´euros en obres monumentals, mentre s´escatima fins el darrer cèntim per a educació, governi qui governi. Som la Comunitat Autònoma que menys gasta en educació (2’96% en relació al PIB). Només tenim darrera la Comunitat de Madrid. Estam molt per davall de la mitjana estatal (4,3%) i de la europea (5’3%). I això que estam en una de les comunitats més riques de l’estat espanyol. L’escàs finançament autonòmic no ha de ser excusa perquè els pressuposts per l’any 2017 augmentin radicalment. Aquesta és una qüestió pels polítics elegits pels ciutadans i ciutadanes: la reivindicació conjunta, contundent i inajornable d’un millor finançament per les Balears. Des d´Illes per un Pacte consideram que l’augment al 3’5% del PIB pel 2017 seria suficient per percebre la progressió pressupostària de què parlaven els programes electorals.

Esperam, per tot el que hem esmentat, un curs clau pel futur educatiu de les nostres filles i fills.

Illes per un Pacte.

 

La societat civil demana un Pacte Educatiu de tots els partits i entitats

La societat civil demana un Pacte Educatiu de tots els Partits

Dia 5 de març la plataforma de voluntaris IxP formada per la majoria d’entitats de l’àmbit educatiu de les nostres Illes i també per entitats d’altres àmbits de la nostra societat, proposa un document de PACTE fruit de moltes hores de feina i d’un gran esforç de consens.

El document d’IxP, es lliura  al GOVERN ACTUAL com a representant del POBLE BALEAR,  i no a uns partits polítics en concret. Es lliura al govern perquè és qui té la potestat per traslladar-lo al CEIB on es continuarà treballant i on esperem s’aconsegueixi el consens desitjat.

Des que va néixer fa gairebé dos anys, IxP ha treballat per integrar a totes les entitats que s’han interessat pel PACTE SOCIAL i continuarà treballant amb aquest objectiu. De fet,  hem tocat moltes portes i ho continuarem fent per donar a conèixer el document, perquè sabem que aquest ha de ser un pacte de tots o no serà.

El pacte educatiu ha de tenir com a criteri bàsic l’estabilitat del sistema educatiu, de forma que els fonaments científics i normatius no depenguin de la conjuntura política del moment. Per açò esperem de tots els partits, tant dels que s’han adherit al pacte: PSIB, MES, MES per Menorca,  El PI, Podem Eivissa, Gent per Formentera, EU Menorca i ER Illes Balears… , com dels que encara no ho han fet,  la màxima participació del debat sobre el document per adquirir un consens profund sobre quins han de ser els fonaments, els pilars, en definitiva, l’edifici comú que pugui ser habitat per qualsevol inquilí actual i futur.

Només així, entre tots, podrem donar estabilitat al sistema educatiu de les Illes, condició necessària per aconseguir el nostre veritable objectiu que no és altre que una educació de qualitat, oberta realment a tothom, sense cap tipus de discriminació.

 

Comunicat post-electoral d´Illes per Un Pacte

Els voluntaris, entitats i col·lectius que formam la plataforma ILLES PER UN PACTE volem manifestar que les portes continuen obertes a l´adhesió de TOTS els partits polítics, sindicats i entitats socials a un document que és un punt de partida per al diàleg i que té per objectiu posar les bases d´un sistema educatiu estable no sotmès a les ocurrències d’uns  pocs, sinó  al saber de molts. No desitjam que l´alternança política continuï marcant el ritme del futur del nostre sistema educatiu.

 

És per això que el document parteix tant  de la participació de la base social com de les reflexions dels experts. Pretén construir un sistema nou liderat pels més capaços i pels que tenen talent, no pels “més amics” o “pels que són dels meus“, en un entorn més obert on les decisions educatives siguin el resultat de la major pluralitat, consens i participació.


Ens comprometem a fer tots els esforços necessaris perquè el Pacte sigui una realitat, perquè cap aprenent quedi enrere, perquè cap docent es trobi tot sol lluitant a contracorrent. Perquè serem la primera comunitat autònoma de l´Estat que tindrà un pacte sorgit de la base social.

poster per què pacte 1

Resposta a la Plataforma Crida

Resposta de la Coordinadora d´Illes per Un Pacte a la Plataforma Crida

Bon dia, companys i companyes de la Plataforma Crida.

Volem agrair-vos les paraules de la vostra carta d´acomiadament. Especialment quan deis que “Des de Crida volem seguir fent feina per un pacte educatiu real i plural i no volem tancar cap porta a futurs acords.

Tot i que no la comprenem,  respectam la vostra decisió sobirana de “deixar de treballar el document ‘Illes per un pacte’ i de cercar nous camins de consens”, i volem manifestar que les portes estaran sempre obertes. Per part nostra, ens agradaria continuar el diàleg iniciat, especialment ara que, a petició de l´Assemblea de Docents de Mallorca i FAPA de Mallorca, s´ha decidit allargar el termini en un mes per a presentar esmenes.

Compartim amb voltros la convicció en la necessitat del diàleg i d´un Pacte Educatiu per fer front a la situació crítica en què es troba el nostre sistema educatiu.  Com ha dit Pere Carrió: “Dia a dia m’anim més i pens que és possible que tot acabi bé. Encara més: pens que les dificultats i reculades han enfortit les possibilitats. Sens dubte hi haurà pacte. Aquests dies les organitzacions n’estan debatent el darrer esborrany i la majoria fan propostes que no són de matísAllò que tenim és un procés que no s’aturarà…. i podrem presentar una bona proposta sobre l’educació que volem. Potser no serà la millor per a cada una de les organitzacions signats, que hauran cedit en reivindicacions importants, però serà de tots els que el volem. I això també té un valor important….La unió fa la força. Cadascú pel nostre vent no farem res”

El Pacte que volem va canviant dia a dia. No és un replec de petites reformes sinó un procés que durà a una transformació radical de l´actual sistema educatiu, que empoderarà els centres educatius, les famílies i el professorat i que hem expressat en aquest escrit i en aquests vídeos.

Per part nostra som moltes persones, de diferents sensibilitats, sectors socials i procedències, que  hi hem dedicat moltes hores, que no esperam colocar-nos a cap lloc, i que per això mateix,  farem tot el que sigui necessari per tirar endavant el Pacte. Hi posarem el temps, l’escolta activa i el diàleg que faixin falta.

Coordinadora d´Illes per Un Pacte

10 de febrer de 2015