Category Archives: Estructura Pacte

Quina autonomia de centre demana el Pacte?

Espanya està a la coa en autonomia de centres. El professorat s´adona dels problemes de fons però no té poder per prendre decisions importants perquè forma part d´un sistema on el seu paper consisteix més en complir ordres superiors que en participar i contribuir a millorar el sistema amb les seves propostes. Aquest model només pot dur a la desconnexió i a la inèrcia. Per això des del Pacte Educatiu proposam un canvi radical en l´autonomia dels centres.

Una de les conclusions de l´estudi és que el professorat de secundària treballa de forma AÏLLADA i es mostra poc disposat al  treball cooperatiu

Estudi Talis adaptat a Catalunya per Enric Prats.  Fundació Bofill.

Per informació més detallada (propostes del Pacte sobre Autonomia) clicau aquí

Captura de pantalla (146)

Captura de pantalla (145)

Conclusions de l´Estudi Talis 

El 30% del professorat perd molt de temps per les interrupcions de classe.

Es mostra una vinculació entre el clima a l’aula i els resultats acadèmics dels alumnes.

La relació entre professorat i alumnat és satisfactòria. No hi ha dades sobre la relació amb les famílies.

Les ràtios d’alumnes per unitat són més elevades a Catalunya, amb una tendència a l’alça.

Les pràctiques actives d’ensenyament i les creences constructivistes gaudeixen de bona premsa entre una bona part del professorat. No passa el mateix fora de la professió

Què passaria si el Pacte s´aprovés?

Durant aquests dies les Assemblees de les entitats que formam ILLES PER UN PACTE esteim ratificant el Pacte Educatiu, que es presentarà públicament a principis de maig. Pitiüses per un Pacte, Comunitat Educativa des Raiguer, Cercle Educatiu i MenorcaEdu21 ja ho han fet. I la propera setmana ho faran les altres entitats.

Després d´una feina de tres anys, tots esteim il·lusionats en que sigui possible arribar a acords amb els partits polítics que es presenten a les eleccions del 24 de maig.

Si s´aprova

Ajudau-nos a difondre el Pacte!!!! Demanau al vostre partit que el signi!!!!

Illes Per un Pacte ha acordat l’estructura del futur document de Bases

Avui ens hem reunit a Palma els representants dels 6 moviments que formam la Coordinadora d´Illes per Un Pacte, juntament amb 7 observadors que ens han acompanyat amb els seus suggeriments i il·lusió.

WIN_20141021_174032

En aquesta reunió hem fet una anàlisi comparativa entre les estructures de varis documents de reforma  a partir de la qual hem acordat l´estructura que hauria de tenir el futur document de bases per un Pacte de les Illes Balears.  Per fer-ho possible es crearan 4 comissions redactores (pels 4 punts que tindrà el document) formades per representants dels moviments que integram Illes per Un Pacte.