Category Archives: Fotos

Acte d´entrega del document del Pacte

Compartim amb tos voltros el discurs dels representants d´Illes per Un Pacte durant l´Acte d´entrega del document al govern de les Illes Balears. Gràcies a tantes persones que hi heu participat de manera presencial o virtual.

Fotos oficials a GOOGLE

Fotos oficials a FACEBOOK 

Fotos no oficials (MAKING-OFF)

Per llegir els escrits més tuitejats mirau el NEOFORMIX via @laurio52

Marta Sintes, en representació de MenorcaEdu21

CcyCXcuXIAA-wL5

Marta Sintes Mercadal

Ara fa ja més d’un any que es va començar l´elaboració del primer esborrany del document del Pacte Educatiu de les Illes Balears que ha estat fruit de la participació i el diàleg d´una trentena d´entitats educatives,

El moviment va sorgir de manera paral·lela a les quatre illes:

A Menorca, a l’agost 2012 es va constituir  el moviment MenorcaEdu21,  com una comissió de feina dins el Moviment de Renovació Pedagògica de Menorca, amb l’objectiu d’assolir un Pacte per l’Educació, que pogués dotar de fonaments estables una futura llei d’Educació. Volíem aconseguir un pacte per no continuar amb un dels índex de fracàs escolar més elevat de l´Estat, un pacte perquè  cap aprenent quedés enrera, ni cap docent hagués de seguir lluitant a contracorrent per innovar. Un pacte perquè l´educació és la Clau del futur d´un país. Des d’aquell inici no hem deixat de treballar per aconseguir el nostre objectiu. Per nosaltres han estat molt importants, la participació de la societat civil: estudiants, famílies, docents, tercer sector i sector productiu; l’elaboració d’un bon diagnòstic i una sòlida investigació; i tenir com a referència altres experiències de millora que s’han fet arreu del món.

A Mallorca la iniciativa va partir de la necessitat de reaccionar a una situació molt complexa i de conflicte, com a la resta d’Illes, però es va fer des d’una  realitat molt plural i amb diferents ritmes de treball. Entitats molt diferents en quant a composició i pensament varen començar a treballar des de les seves bases en el plantejament de distintes propostes. Alguns teníem l’experiència de documents de pacte anteriors, altres l’energia d’un moviment acabat de néixer i les entitats representants de les famílies actuaren des de la convicció de ser els primers responsables de l’educació dels infants. Finalment, es va produir un punt d’inflexió en el procés del Pacte Social,  i el Cercle per l’Educació, l’Assemblea de Docents i les entitats representants del col·lectiu de famílies, tots i totes, vérem molt clara la necessitat de sumar esforços en pro d’un document comú, superant diferències i apropant postures, sense que això significàs haver de renunciar a la pròpia identitat.

A Pitiüses, aquesta il·lusió va començar fruit d’uns fets que mai haurem d’oblidar. Aquests fets que ens semblaven negatius esdevingueren una oportunitat d’or just amb un canvi d’actitud. La manca de diàleg la transformàrem en debats des de la base. Un conflicte etern el mudarem en ganes d’arribar a acords. La impossibilitat de construir ponts la convertírem en un grup de gent remant en la mateixa direcció. L’alumnat, els docents, les direccions, les famílies, la inspecció i la universitat, cansada d’exigir un pacte per l’educació que mai arribava, exercí la seua responsabilitat i maduresa democràtica, i va decidir fer el que els polítics no havien volgut fer. Vàrem començar aquest projecte amb la convicció de què no hi havia cap altre camí, i que per molt difícil que fos, ho havíem d’aconseguir. El fracàs no va ser mai una opció.

wp_20140827_003

Ses Salines, Fornells. Agost 2014

Però, sens dubte, el precedent directe del naixement d’Illes per un Pacte és la trobada que va tenir lloc a Fornells, Menorca, el 27 d’agost de 2014. Aprofitant la seva assistència a la presentació feta per MenorcaEdu21, es reuniren representants de plataformes que aglutinen institucions i moviments educatius de totes les Illes, i que manifestaren la seva coincidència en els objectius d’un pacte per a l’educació, per fer possible l’estabilitat d’un model educatiu més enllà de la conjuntura política que garanteixi  la qualitat i l’equitat de l’educació.

Plegats van expressar  la voluntat d’iniciar un procés conjunt per elaborar unes bases compartides d’un pacte per a l’educació a les Illes Balears i vam convidar tota la comunitat educativa i tota la societat a sumar-se a aquesta iniciativa tan important per al futur.

Passat l’estiu, el 10 d’octubre de 2014 es reuneix el primer plenari del col·lectiu i podem dir que neix Illes per un Pacte. A partir de novembre, al llarg del desembre i durant les vacances de Nadal, els equips de voluntaris de les tres illes van fer feina  dins els documents, dialogant online i de forma presencial per a arribar al plenari del 10 de gener de 2015 amb un document ben fonamentat. Es tractava del primer esborrany que va ser sotmès a les aportacions i esmenes dels col·lectius redactors fins arribar al document de consens que lliurem avui al govern perquè el traslladi al CEIB i al tràmit parlamentari.

 

Antoni Salvà, en representació de Mallorca

El nostre sistema de funcionament com a grup de treball ha seguit un model organitzatiu basat en el lideratge distribuït i la feina compartida en línia, on s’ha treballat de manera voluntària durant el temps lliure.

Hem estat sempre un grup de treball en el que noves entitats s’han pogut afegir en el procés de constitució. Tots els documents d´Illes per Un Pacte han estat disponibles a  Internet i sotmesos de forma permanent a la millora. Tot aquell que ha volgut ha pogut participar, des de les diferents entitats o a títol individual.

12795541_477089135827969_8353411708819261232_n

El cor del CEIP Son Serra ha posat música al Pacte Educatiu

Ha estat una feina molt intensa. Escrits a la premsa, videoconferències, muntanyes de tuits, intercanvis de whatsapp, correus, documents compartits i hores i hores de diàleg que no han sortit a la llum. Diàleg amb tots, perquè la seva suma serà la clau per aconseguir un pacte d’acord amb els següents criteris:

Primer, l’estabilitat del sistema educatiu

El pacte educatiu ha de tenir com a objectiu principal l’estabilitat del sistema educatiu, de forma que els seus fonaments científics i normatius no depenguin de la conjuntura política del moment. Aquesta estabilitat es genera a partir del consens, construït a partir de la transparència de les dades de la situació, del coneixement i aportacions dels experts, i de la participació de la ciutadania i de la comunitat educativa. El consens ha de fer possible arribar a un marc general d’acords, més enllà de les diferències de cada col·lectiu.

Segon, l’educació s’ha d’entendre com a servei públic.

Entendre l’educació com a servei públic significa promoure de manera efectiva que tota la ciutadania pugui exercir realment el dret a l’educació i que aquesta, sostinguda amb fons públics, sigui universal i prengui com a fonaments la igualtat i l’equitat.

Tercer, participació democràtica.

El procés que ha de permetre arribar a un pacte educatiu s’ha de basar en la participació efectiva, real i democràtica, de tots els actors implicats. Ningú es pot sentir exclòs, per tal que, en l’aplicació dels acords i en la gestió educativa, les famílies i la societat se sentin plenament implicades, al costat dels professionals docents i de l’Administració.

Quart, l’adequació als canvis socials i tecnològics. L’elaboració del pacte, i la seva aplicació, ha d’adequar-se al context de canvis socials i a les exigències del futur. Per això, s’ha de plantejar de manera oberta, flexible i adaptada a les noves demandes socials i a les necessitats emergents de la societat.

El Pacte no entra en detalls perquè el seu objectiu és crear condicions. Crear les condicions per a avançar vers un funcionament més democràtic i transparent del sistema educatiu, on els centres tenguin els recursos i la vertadera autonomia per a decidir i on  s’impulsi la participació de tots els agents (estudiants, famílies, docents, tercer sector) per a dibuixar junts l’educació d’avui i del futur.

Per això, aquest  procés no acaba aquí, no és un punt i final, sinó un punt de partida per continuar treballant un cop establertes les bases de l’educació que volem. Un treball en el que a partir d’avui cobrarà un protagonisme especial el Consell Escolar de les Illes Balears a qui el Govern traslladarà el document i on esperam que el document es desenvolupi, creixi, es faci realitat i posi les bases per a una Llei Educativa de les Illes Balears.

Pepita Costa, en representació de les Pitiüses

CcyJMmPWwAAfcmo

Pepita Costa, acompanyada de Mar Lluch, en el moment de signar

Tots som ben conscients de que hem viscut anys de gran apatia social vers les polítiques educatives, probablement derivada de la falsa creença de que no era la nostra responsabilitat i de que no teníem capacitat de trasformació social. També perquè molta gent s’ha centrat en projectes personals més que en el compromís cívic. Però els darrers esdeveniments van despertar una consciència social fins a les hores adormida, esdevenint en un major compromís per part de la nostra comunitat educativa . Com a representants d’aquesta comunitat, nosaltres sentim que tenim l’obligació moral de ser optimistes. Ens comprometem amb la nostra acció en la transformació del sistema educatiu i confiam en que tots els partits polítics sabran veure la importància de consensuar les polítiques educatives amb tots els seus interlocutors. Hem de fer tot allò que poguem per augmentar la confiança de la gent en la seva capacitat de canvi, no podem ser pessimistes. Va contra la democràcia fer creure a la gent que no té capacitat per canviar les coses.

 

Si una cosa ens ha quedat clara al llarg d´aquest procés ha estat que entendre’s i arribar a acords és possible amb una voluntat ferma, generositat, amplitud de mires, responsabilitat i si estam disposats a fer molta feina, precisament perquè l’objectiu ho mereix.

Avui fem una passa important: el lliurament d’aquest document de pacte al Govern perquè es traslladi al Consell Escolar de les Illes Balears. És una graó més en aquesta escala d’il·lusió, fruit de moltes hores de treball, de debats interminables, de sacrifici de totes les parts, amb l’únic propòsit d’aconseguir millorar el nostre sistema educatiu. És una passa d’esperança. Esperança compartida amb totes les persones, entitats i  partit polítics que al llarg del procés s´han anat adherint al  nostre projecte. I avui, aquí, volem agrair la seva implicació i recolzament a tots ells, destacant 5 partits polítics amb representació parlamentària que s’han adherit a Illes per un Pacte: Partit Socialista de les Illes Balears-PSOE, MES, MES per Menorca, el PI Proposta per a les Illes, Podem Eivissa i Gent per Formentera. De la mateixa forma, fem esment als sindicats que donen suport a aquest procés i al document de consens que avui presentem: Alternativa, ANPE, FeSIE, UGT, UOB i USO. Tots aquests col·lectius no han d’oblidar perquè som aquí avui.

També aprofitarem l’avinentesa per estendre la mà i demanar la adhesió a tots aquells partits i col·lectius sindicals que encara no ho han fet. Un Pacte Social i Polític ha de comptar amb la implicació i participació de tots els representants polítics, amb o sense representació parlamentaria i de les forces sindicals. Perquè tots són necessaris per aconseguir un profund consens que doni estabilitat al nostre sistema educatiu.

Tindrem paciència, perquè som conscients del canvi de paradigma que comporta aquest Pacte i la dificultat i la magnitud de la tasca encomanada. No caurem, per això, en el conformisme ni ens asseurem a esperar que el altres resolguin els problemes, nosaltres volem ser instrument de participació i millora.

I tot això per totes les raons que ja hem esmentat. Però cap tan important com la que ens mou a seguir ascendint la nostra escala. Una educació que valori les diferències, allò que fa a cada persona especial; una educació que faci possible que tots els alumnes trobin al seu lloc en aquesta societat; una educació que ens ensenyi a afrontar el reptes de l’existència. En definitiva, una educació que ens ensenyi a ser feliços. I aquest serà el final de l’escala. El nostre destí.

El futur dels nostres fills i filles, nins i nines, fiets i fietes, boixos i boixes, ha d’estar per damunt d’interessos personals o partidistes. Necessitam aconseguir una veritable transformació dins i fora de les aules i dels centres, un canvi real… La comunitat educativa vol i ha de ser el centre de proposta i definició de les reformes necessàries.

Per això, el nostre missatge és clar, és revolució, nosaltres no aturarem fins aconseguir-ho, no hi ha marxa enrere. Ho diguem alt i clar. Que tothom ho escolti: No ens rendirem. Que aquest escaló que pujam avui no siga decoratiu, sinó que siga el vertader impuls que necessitam per dotar l’educació del lloc que es mereix al nostre país.

 

Una societat preparada pel canvi educatiu

Avui dissabte han tingut lloc dos esdeveniments que mostren que la societat illenca avança fermament cap a

Assemblea de FAPA Mallorca

Assemblea de FAPA Mallorca

un canvi educatiu. A Mallorca l´Assemblea de FAPA  ha aprovat per unanimitat diverses propostes per a enfortir les Juntes i les organitzacions de base, protegir-les i donar-lis seguretat, acompanyament i suport, a través d´un assessorament pedagògic, fiscal i comptable.  Al mateix temps s´ha parlat de la importància de fer arribar a cada centre el procés del Pacte Educatiu i s´ha presentat un Pla de formació.

A Menorca, el professor Miquel Martínez ha explicat com transformar el sistema educatiu millorant la formació docent. Llegiu tot el que s´ha dit al blog de MenorcaEdu21 i a  .

Dialogant amb Miquel Martínez  Disfrutam, aprenem, compartim idees i creixen les ganes de pacte

Foto: Isaac Moll

Les 5 idees de Miquel Martínez més compartides a les xarxes socials

Captura de pantalla 2015-10-18 a les 9.57.39

Aquí hi podeu consultar el NEOFORMIX

Aquí hi podeu veure totes les fotos fetes per Isaac Moll

#TenimPacte

Després de dos anys de feina ahir vam tancar el 2n esborrany del Pacte per l’Educació de les Illes Balears.

Ara tocaria fer un escrit formal, un resum dels continguts i tal vegada una lloança dels esforços fets.

Però no hi ha ganes. Hi ha ganes de primavera.

El Pacte està pensat per dur el futur. Per escoltar els canvis que bateguen als cors dels joves.

 

Illes Per un Pacte pósters (1)

Póster creat fa dos anys quan iniciàvem el camí cap al Pacte

Va pels adolescents que van a classe sense ganes. Pels mestres que no tenen ajudes per millorar. Va pels equips directius que volen innovar  i només troben entrebancs. Pels inspectors que no creuen en un sistema del segle XIX.  Pels pares i mares que demanen participar més. Tots ells veuran canvis.

Va per les nostres àvies que no van poder estudiar. Per les nostres mares que  van passar gana de pa i d´educació i  ho van donar tot pel nostre futur. Pels que van deixar la seva terra per venir a viure a les Illes,  i pels que ho van esperar tot de noltros. Per tu que estàs llegint aquest escrit. Formes  part d´una cadena que no es pot rompre. Ets aquí, amb la gent del Pacte i necessitam les teves idees i la teva il·lusió.

Avies

Va per les mestres que heu aguantat maratons de feina de pacte, pels docents que heu batallat a cada Assemblea, per les Associacions de pares i mares que heu defensat cada punt, pels que estant cansats, heu aguantat l´hivern. Va pels que posau m´agrades i pels que ahir no vau poder venir però hi éreu igual. Pels que sembrau primavera. Pels que heu passat por de que tot fos un fracàs, perquè  sempre som els mateixos i tot m’ho carrec jo, i jo què puc aportar?…. Va per voltros. Va també per Ismael Palacín, que va creure en el Pacte quan encara teníem tanta por de no aconseguir res……

El Pacte s´ha pastat a pesar de les nostres pors i les nostres mancances. Ha estat possible perquè la força del grup i del consens ha generat un llenguatge que els que dictaminen l´educació des del poder no entendran mai, però que la gent normal, la gent del carrer, espera des de fa molts d´anys. Va per ells.

avies2

 

Si voleu llegir el que s´ha publicat a twitter, ho trobareu aquí. 

 

Diàleg, entesa i democràcia

Si ahir hi havia nirvis, avui hi ha joia. Si hi havia por, avui hi ha  il·lusió.

Resulta difícil explicar què va succeir. Si escrivim un relat formal dels fets (trobada  per a tancar el document del Pacte) no reflectirà l’emoció continguda que es va viure. Si feim un relat subjectiu, serà la visió parcial d´una persona. Per tant hem optat per un relat co·lectiu  i desordenat. Que parlin les xarxes socials.

IMG_0923

Foto: JJ Guijarro

Tots vam anar a la reunió havent fet una feina prèvia col·lectiva. Duiem a l´esquena jornades, trobades i altres activitats per mobilitzar la gent de les nostres bases. ADESMA-FADESIB havia celebrat les seves el dia anterior. FAPA-Mallorca el dissabte passat. Durant el mes anterior l´Assemblea de Docents i la resta d´entitats  havíem reunit les nostres bases per rellegir, debatre i redactar de nou les esmenes. Som voluntaris que destinam el  temps lliure a encalçar un Pacte Educatiu sorgit de la base social. Si ho aconseguim, serà el primer de l´Estat.

La setmana prèvia vam acordar online el format i les condicions de la trobada. La FAPMA es va encarregar de moderar, cronometrar i repartir torns.

Quan va arribar el gran dia tots estàvem il·lusionats però també teníem por. Ens ho jugàvem tot a una carta. El diàleg. Sabíem que si algú rompia les normes bàsiques del diàleg  no aconseguiríem acords. Provenim d´ambients, illes  i ideologies diferents i per tant sabíem que podíem enrocar-nos en aspectes de fons.

IMG_0732

Foto: JJ Guijarro

Ahir dissabte els fets van desmentir totes les pors i ens van demostrar que quan  la societat civil s’organitza apareix el futur. Que és possible ocupar l´espai que durant tants anys ens ha estat manllevat.

Twitter bullia. Llegiu els tweets al hashtag #Ple14m

El resultat

Va quedar aprovat el document del Pacte en els apartats de SOCIETAT, ADMINISTRACIÓ I CENTRES i quasi vam acabar l´apartat de PROFESSORAT. Degut a que els menorquins havien de partir, vam quedar que la propera setmana ens tornarem trobar per tancar. Aquí podeu consultar com van quedar les esmenes finals.

Aquí podeu veure les fotos

La vida que no es veu

La vida que no es veu és la que val, com diu Bernardo Atxaga a la novel·la Un home sol. 

Aquesta setmana ha estat molt intensa. Escrits a la premsa, montanyes de tweets, intercanvis de whatsapp, i hores i hores de diàleg que no han sortit a la llum.  Uns moments que no han fet més que apropar-nos més uns als altres. Mallorquins, menorquins i pitiüsos, units per una sola causa. La transformació del sistema educatiu. Ens agradaria poder-vos fer arribar l´esperit que ha animat aquests intercanvis.

Na Carme Gomila Lluch, mestra voluntària de Ciutadella, de MenorcaEdu21, ho ha volgut expresar en forma de collage. En pocs dies, cinc trobades per parlar de Pacte:

#Camu

Altres ho han resumit amb hermoses paraules al whatsapp i a twitter:

@nicoguasch rellegir tanta activitat de d’aquests dies! Quin gust!

@cangarrovers Mai no havia après tant en la vida, cap formació ni cap master ho poden igualar . S’ha respirat molt bon ambient ganes d debat i dialeg, d seguir treballant i fent camí.

@Laurio52 Els poders terapèuticopactaires de la tramuntana!!!

@joanamel3 Com és d’important la feina de fer xarxa, al cap i a la fi tots estam intercomunicats (i no parlo de la xarxa digital)…

@joaneivissa75 Transmissió, construcció i ànim per seguir!!

@antoni_salva És clar! No en deien “comunitat d’aprenentatge”? Bona nit!

El Pacte sobre la neu de Mallorca fotos2

Aquí Josep Valero explica al Periscopi el rerefons del Pacte:
http://elperiscopi.com/…

D´illa a illa, preparant el naixement d´un Pacte

Quan som damunt Nadal i enmig de la feina del final de trimestre, els docents de les illes, les famílies, els estudiants…. tothom arromangat redactant pacte.

A la imatge, docents  de Formentera i Eivissa revisant l’esborrany de Pitiüses per l’acord educatiu .

Via @joanamorós

Al mateix temps a Menorca també estava reunida la Comissió Social revisant el Pacte de les Illes.

I dos dies abans s´havia reunit el grup de Professorat.  

Trobareu la seva feina aquí.

Per favor, afegiu-hi els vostres comentaris i opinions de millora.