Category Archives: Premsa

Cristina Conti (Illes per un Pacte) entrevistada per l´Informatiu Balear

Avui divendres, l’Informatiu Balear ha entrevistat la representant d´Illes per Un Pacte, Cristina Conti.

– Ha acabat ja el conflicte?

– El conflictei i comencem a treballar amb un altre esperit i amb ganes de millorar el nostre sistema educatiu. Xerrar i xerrar

Quin va ser el principal compromís que perseguiu de la presidenta?

– Diàleg i escoltar.

Com veu que representants de la comunitat educativa formin part d´aquest nou govern?
– Està molt demostrada la seva validesa, la seva capacitat de treball i implicació dins Illes Per un Pacte.

El govern anuncià la seva intenció de treballar per un Pacte a partir del document que elaboràreu la plataforma Illes per un Pacte. Quina és la idea principal del document?

– El nostre objectiu principal és reduir a la mínima expressió el fracàs escolar. Hem fet feina inter-illes. Hem après a fer feina online, trobar-nos i conèixer-nos molt més que a vegades en relacions presencials. Volem deixar clar que el nostre no és un procés partidista. Noltros treballam per reunir diferents sensibilitats que ja estan dins i que volem que això quedi reflectit a través dels partits adherits. Cercam el recolzament de tots els partits.

– Aquest és un model per les Illes?

– Sí, és un model que està en construcció i volem integrar el màxim nombre d´entitats possible.

Proposau que cada centre elabori el seu projecte lingüístic. Quin ha de ser el paper del castellà i de l’anglès a les escoles?

– Ha de ser el necessari perquè els nostres fills i filles surtin dominant el castellà i el català per igual i amb un coneixement millor possible de l’anglès.

En relació al curs que ve, el Consell de Govern ha aprovar congelar les taxes universitàries. Que pensa?

– Ens sembla necessari. Si ho fan és perquè són capaços de preparar un inici de curs tranquil, que ens el mereixem.

Comunicat d´Illes per un Pacte

IIIes per un Pacte lamenta que la Plataforma Crida s’hagi retirat d’aquest procés. Som conscients i ho hem manifestat en reiterades ocasions, que aquest serà un llarg camí atès que cercam la transformació del sistema educatiu. Per això, confiam en que en un futur es donin les circumstàncies per a que la Plataforma Crida s’incorpori de nou a IIIes per un Pacte, on tenen les portes obertes.

Convidam la Junta de Personal Docent perquè s’incorpori de forma activa en Illes per un Pacte, ja que valoram la seva participació en aquest procés i creiem en la importància de les aportacions que hi poden fer.

Així mateix, reiteram la invitació feta als sindicats el passat mes de desembre perquè s’incorporin en la plataforma.

Per acabar, volem informar que tot i que actualment hem finalitzat l’el·laboració del primer esborrany de Document de bases, aquest és, a hores d’ara, objecte de propostes de millora per part de les diverses entitats

Per tot això, hem decidit perllongar el temps de confecció del document de bases. Estam convençuts que el procés avança per bon camí, en el benentès que les propostes d’Illes per un Pacte seran fruit del consens entre les aportacions de les entitats que el conformen i que els suggeriments que estan arribant de les organitzacions no ha de fer més que millorar el primer esborrany.

Vegeu el comunicat tal com apareixia avui al Diari Ara

Pere Carrió: Sens dubte hi haurà Pacte

Escrit d´opinió de Pere Carrió al Diari Ara Balears on afirma que:

Dia a dia m’anim més i pens que és possible que tot acabi bé. Encara més: pens que les dificultats i reculades han enfortit les possibilitats. Sens dubte hi haurà pacte. Aquests dies les organitzacions n’estan debatent el darrer esborrany i la majoria fan propostes que no són de matís.

El Consell de Direcció de l´UIB dóna suport al Pacte

Què està Passant? Jaume Ribas a l´Altra Mirada

Jaume Ribas a l´Altra Mirada

Miquel Oliver: El pacte, la solució al bloqueig

Escrit d´opinió de Miquel Oliver al Diari de Mallorca.

El pacte podria permetre deixar d´estar atrapats pel fet que tots els agents socials manifesten estar disposats a canviar les actuals maneres d´actuar; i ho volen fer de forma coordinada i simultània. No basten els canvis que pugui fer l´Administració, ni la universitat, ni tan sols els professionals. Cal que tots ho facin alhora, de forma consensuada i assumint cada part la seva responsabilitat.

No ens podem permetre perdre aquesta oportunitat d´avançar i de crear un nou futur educatiu. No s´explica i encara menys es justifica, el fet que unes quantes entitats no participin en aquest procés, totalment obert a tothom, i que no s´adonin que participar en un pacte no significa perdre la identitat, sinó que representa una aposta per treballar en els aspectes que ens uneixen a tots.

Els directors de secundària de Mallorca i Menorca ratifiquen el Pacte

Reunits avui a Mallorca i fa uns dies a Menorca,  ADESMA i ADESME,

han ratificat el primer esborrany del document del Pacte. Copiam aquí les paraules textuals d´ADESME:

“E passat divendres va tenir lloc l’assemblea d’ADESME i es va tractar el tema de la ratificació del document del Pacte Educatiu. Després d’un intercanvi d’opinions i d’idees, i amb un clar objectiu de tirar endavant, ADESME va ratificar, per unanimitat, aquest document.  

 Aquest document no és un punt d´arribada sinó un punt de partida vers el sistema educatiu que ens agradaria tenir en el futur. 

Per una educació no elitista

Francesc Florit Nin, pintor i poeta menorquí i  un dels participants en la redacció del model lingüístic del Pacte, en fa  una defensa aferrissada  al seu blog: 

Fa més de dos anys que es reclama un pacte educatiu…. S’ha estès per totes les illes un moviment liderat pels sectors implicats en l’educació, estudiants, professors, associacions de pares i mares… a excepció de la classe política, la més decisiva. Tota aquesta experiència s’ha d’aprofitar per dur a terme un acord que superi les diferències partidistes. Ara en tenim l’oportunitat i em sembla que l’Anuari és un instrument de treball molt a tenir en compte.
Vivim temps de canvis profunds, de modificacions de normatives i d’aprovació de lleis noves. A l’Anuari es fa una dissecció de la LOMCE (LOMQE en català) pel que suposa del rerefons polític en l’àmbit educatiu. El títol que el director de la publicació, el Dr. Martí X. March posa al seu estudi és prou clarificador: «De la LOMCE al TIL: cap a la consolidació d’un model productiu de baixa qualificació, d’un model social desigual i d’un model educatiu elitista». No és aquest el model que volem, sinó més tost tot el contrari.

Què és un Pacte educatiu?

Un Pacte per al Progrés de l’Educació, no un Pacte de Progrés Educatiu

Bartomeu Picornell, al Diari Ara Balears, explica amb claretat en què consisteix un Pacte  Educatiu ( ha de ser un acord per al progrés de l’educació, una mena de constitució que fixi els marges, les línies vermelles com es diu ara, des de les quals es pot legislar en aquest camp governi qui governi (…) El Pacte ha de contenir uns principis i uns valors clars i compartits per una aclaparadora majoria política i social, però no pot convertir-se tampoc en una cotilla (…)  És absurd pretendre un pacte que obligui el PP, per exemple, a potenciar tant el català com ho faria ERC; a reforçar l’ensenyament públic tant com ho faria Esquerra Unida; etc. (…) Aquesta identificació ideològica esquemàtica faria les delícies de Bauzá i dels seus acòlits i els donaria arguments potents per oposar-s’hi. No els aïllaria, sinó que els reforçaria. Ningú amb seny pot pensar que totes les persones que han participat en el moviment educatiu són homogènies ideològicament”

STEI Menorca aposta per millorar el Pacte per l’Educació

L’STEI-i Menorca es va mostrar ahir disgustat per l’anàlisi “precipitada” i “un tant reduccionista” que considera que ha fet el sindicat en un comunicat “enviat des de Palma” que critica amb duresa el Pacte per l’Educació

L’FP Bàsica exclou del sistema educatiu un 30% dels joves de les Illes

Aquesta ha estat la conclusió a la que han arribat representants de l´Assemblea de Docents i la Plataforma Crida de Mallorca: “A diferència del que succeïa amb els PQPI, que permetien posterioriment obtenir el títol d’ESO amb l’objectiu de titular i capacitar el màxim de joves possibles, ara l’FP Bàsica no ho permet”…. Això aboca els joves més vulnerables a la “no-formació”, assegura. Així, només els que superin l’ESO podran tenir el graduat, denuncien.  Ademés l´FP Bàsica maquillarà les xifres de fracàs escolar, perquè aquests alumnes que s’excloguin de Secundària ja no computaran com a suspesos”. Llegiu aquí la notícia sencera.