Category Archives: Sindicats

Trobada de l´STEI amb Illes per un Pacte

El passat divendres va tenir lloc a Maó una reunió de diàleg entre representants de l´STEI (Biel Caldentey, Cosme Orell, Maria Camps, Santi Arguimbau i Xequi Cardona) i els voluntaris i voluntàries d´Illes per Un Pacte (Mar Lluch, Manel Perelló, Laurio Mascaró, Antoni Payeras, Nando Pons Fanals, Jaume Verdaguer, Isabel Carnero, Marta Sintes i Guida Al·lès)

Era la segona trobada, després que Illes hagués integrat dins el document un primer bloc d´esmenes de l´STEI el passat mes de maig. El diàleg va partir de les línies vermelles que havia marcat l´STEI al darrer comunicat. Es van constatar els punts d´acord i es va conversar sobre els punts que no s´entenien bé. Els punts sobre els que vam parlar ens van servir per definir les preguntes sobre les que necessitam continuar contrastant visions:

Sistema de provisió de llocs de treball Com protegir els centres que volen iniciar projectes d´innovació i assegurar comunitats d´aprenentatge estables?. Concepte de carrera professional Com estimular la carrera professional per assegurar l´equitat, o sigui, el dret  a una educació de qualitat?. Model lingüístic. Com protegir la llengua pròpia en contextos difícils sense menystenir l´autonomia dels centres?  Escola integradora Com definir amb més concreció les vies per evitar concentrar els alumnes en centres gueto?

CONCLUSIONS

  1. STEI farà un redactat on es reflectirà tot el que hem parlat  l´enviarà a Illes abans del 12 de juny
  2. Illes en parlarà al Plenari del 27 de juny a Eivissa.
  3. STEI i Illes faran una propera trobada  dijous 2 de juliol a Menorca.

Continua el diàleg amb partits i sindicats

Els voluntaris i voluntàries  d´Illes per Un Pacte, reunits en coordinadora el passat dimecres 27  van acordar aprofundir el diàleg amb els sindicats educatius de les Illes, de manera que a les properes reunions se’ls proposarà  ja  treballar directament dins el document a fi de recollir i escoltar totes les propestes. Les reunions amb els sindicats han tingut i tindran lloc a Mallorca, excepte la de l’STEIque es realizarà a Menorca. En aquests moments esteim quadrant calendaris.

En relació als partits polítics s´han fet reunions amb el PI, PSIB-PSOE, MÉS PER MALLORCA, MÉS PER MENORCA i PODEM. PODEM s´ha compromès a passar a les seves bases la possible adhesió. Podem Eivissa ja s’ha adherit. I  Podem Menorca està en procés de debat amb les Assemblees.

 

Reunió entre Sindicats i Illes per un Pacte

Ahir, dia 31 de març, Illes per un Pacte va mantenir una llarga reunió de 17.00 a 21.00 hores, per vídeoconferència (Menorca, Eivissa i Mallorca) en dues parts: una entre els propis membres de la coordinadora i l’altra, en la què s’hi van incorporar els sindicats de l’ensenyament.

A la primer part, teníem un doble objectiu: acordar quines de les esmenes presentades pels sindicats (JPDnU i STEI) podien ser integrades dins el segon esborrany i, en segon lloc, tractar sobre la difusió i presentació davant la societat del Document de Bases del Pacte social (aquí hi podeu consultar l’ordre del dia); a la segona reunió, volíem analitzar la situació i compartir amb els sindicats el resultat de les nostres valoracions.

Mallorca. Vista parcial dels assistents a la trobada amb els sindicats

Mallorca. Vista parcial dels assistents a la trobada amb els sindicats. En primer terme, la pantalla de la vídeoconferència.

A la primera reunió interna, la coordinadora d´Illes per un Pacte va acceptar les esmenes que vam considerar que enriquien el redactat del segon esborrany del document del Pacte. Es van desestimar en canvi les referències a normativa o legislació vigent, així com les que tractaven sobre condicions laborals, atès que entenem que són incompatibles amb el tipus de document base que proposam.

Menorca. La reunió es va seguir per vídeoconferència. A la segona part també hi van assistir els sindicats

Foto: Laurio Mascaró. Menorca. La reunió es va seguir per vídeoconferència. A la segona part també hi van assistir els sindicats

Després de la reunió de la coordinadora d´Illes per un Pacte, tenia lloc la trobada amb els representants dels sindicats. A l´inici, els sindicats van compartir la seva visió sobre  el procés i la metodologia de feina per facilitar l´acord. Seguidament, dos representants d´Illes per un Pacte van revisar cadascuna de les esmenes i van  exposar el motius pels quals s´havien acceptat totalment,  en part o rebutjat. Llavors, es va obrir un torn de paraules: d’una banda per part dels sindicats que van manifestar que estudiarien amb deteniment el document final del Pacte amb les esmenes integrades; d’altra part, dels membres d’Illes per un Pacte que van demanar als sindicats una valoració de conjunt del document de Bases, a poder ser abans de la seva presentació pública.

En aquest punt, els representants de les entitats van sol·licitar als representants dels sindicats que tinguessin en compte que el document era el fruit d´una feina feta per voluntaris al llarg de dos anys, després de consultar la base social, amb una voluntat clara de transformació radical del sistema educatiu. Cristina Conti, en nom de la COAPA Balears va exposar el punt de vista de les famílies, que han detectat des de fa temps la necessitat de canvis pel bé dels seus fills.

Com a resultat del diàleg entre els sindicats i Illes per un Pacte, s’ha publicat el  tercer esborrany del document. Aquest document serà el que s´enviarà a les entitats que formen Illes per a la seva ratificació final, amb les correccions i matisacions necessàries.

Per acabar la reunió, els sindicats van manifestar que convocarien la JPDnU per valorar la seva postura respecte d’aquest tercer esborrany, més enllà de les postures que puguin mantenir individualment.

Els propers dies, Illes per un Pacte es dedicarà a concretar les mesures prioritàries que s’han de desenvolupar durant els cursos 2015/16 i 16/17; a maquetar uns documents amb format reduït i més gràfic per difondre el contingut del Pacte i als reptes que s’han d’atendre; i a preparar la presentació del document en un acte festiu al que tothom hi està convidas. Ens agradaria que aquest acte marqués un punt d´inflexió en les expectatives que la societat balear té sobre el seu sistema educatiu.