Arxiu del Blog

Quin és el sistema més just per elegir càrrecs?

cemeQuin és sistema més just per elegir els càrrecs del Consell Escolar de Menorca?  En el segle XXI, han de continuar essent de designació directa per part del partit polític que governa? Resulta eficaç que un sol partit elegeixi els representants de tota una comunitat educativa?

Té sentit que aquests representants  no hagin de justificar ni  experiència ni coneixements en el terreny educatiu com ha succeït en el passat? Seria necessari definir uns criteris per a la selecció? Quins?  I si ha arribat l´hora de que els polítics escoltin a la comunitat?.

Aquestes van ser les preguntes que es van intentar respondre a la passada Assemblea de MenorcaEdu21 celebrada el 27 d´agost. Com a resultat, els voluntaris i voluntàries de MenorcaEdu21 van acordar  unes propostes en relació al sistema d´elecció dels membres del Consell Escolar de Menorca (CEME) que podeu llegir aquí.  

El debat es va engegar arran de l´oferiment de la presidència del CEME a MenorcaEdu21 per part del Consell Insular.  Ahir divendres ens va arribar la notícia de que la  Conselleria de Cultura i Educació del Consell Insular de Menorca (CIMe) dirigida per Miquel Àngel Maria i Ballester ha acceptat la proposta de MenorcaEdu21 d´elegir els representants del CEME per primàries.

Llegiu la notícia al diari MENORCA DIGITAL

La missió del Consell Escolar (CEIB)

La missió del CONSELL ESCOLAR del districte de York (Canadà) és:

Assegurar el benestar i l´avanç dels aprenents a través d´un sistema educatiu públic que els motivi, estimuli la inclusió, inspiri la innovació i construeixi comunitat.  

A les Illes Balears. Segons la Memòria del CEIB de 2014: 

El Consell Escolar de les Illes Balears (CEIB) és l’òrgan superior de consulta i de participació dels sectors afectats en la programació general no universitària a les Illes Balears. S’entén per contingut de la programació tots aquells aspectes que fan referència a planificació, finançament, execució i avaluació dels temes educatius de l’àmbit no universitari d’aquesta comunitat autònoma

La missió del Consell Escolar de York,  Canadà, l´expliquen els alumnes a través d´aquest vídeo

Des d´Illes per un Pacte, els voluntaris i voluntaris

farem feina per ajudar a construir un CEIB participatiu i innovador.