Arxiu del Blog

Comunicat d´Illes per un Pacte

IIIes per un Pacte lamenta que la Plataforma Crida s’hagi retirat d’aquest procés. Som conscients i ho hem manifestat en reiterades ocasions, que aquest serà un llarg camí atès que cercam la transformació del sistema educatiu. Per això, confiam en que en un futur es donin les circumstàncies per a que la Plataforma Crida s’incorpori de nou a IIIes per un Pacte, on tenen les portes obertes.

Convidam la Junta de Personal Docent perquè s’incorpori de forma activa en Illes per un Pacte, ja que valoram la seva participació en aquest procés i creiem en la importància de les aportacions que hi poden fer.

Així mateix, reiteram la invitació feta als sindicats el passat mes de desembre perquè s’incorporin en la plataforma.

Per acabar, volem informar que tot i que actualment hem finalitzat l’el·laboració del primer esborrany de Document de bases, aquest és, a hores d’ara, objecte de propostes de millora per part de les diverses entitats

Per tot això, hem decidit perllongar el temps de confecció del document de bases. Estam convençuts que el procés avança per bon camí, en el benentès que les propostes d’Illes per un Pacte seran fruit del consens entre les aportacions de les entitats que el conformen i que els suggeriments que estan arribant de les organitzacions no ha de fer més que millorar el primer esborrany.

Vegeu el comunicat tal com apareixia avui al Diari Ara

Resposta a la Plataforma Crida

Resposta de la Coordinadora d´Illes per Un Pacte a la Plataforma Crida

Bon dia, companys i companyes de la Plataforma Crida.

Volem agrair-vos les paraules de la vostra carta d´acomiadament. Especialment quan deis que “Des de Crida volem seguir fent feina per un pacte educatiu real i plural i no volem tancar cap porta a futurs acords.

Tot i que no la comprenem,  respectam la vostra decisió sobirana de “deixar de treballar el document ‘Illes per un pacte’ i de cercar nous camins de consens”, i volem manifestar que les portes estaran sempre obertes. Per part nostra, ens agradaria continuar el diàleg iniciat, especialment ara que, a petició de l´Assemblea de Docents de Mallorca i FAPA de Mallorca, s´ha decidit allargar el termini en un mes per a presentar esmenes.

Compartim amb voltros la convicció en la necessitat del diàleg i d´un Pacte Educatiu per fer front a la situació crítica en què es troba el nostre sistema educatiu.  Com ha dit Pere Carrió: “Dia a dia m’anim més i pens que és possible que tot acabi bé. Encara més: pens que les dificultats i reculades han enfortit les possibilitats. Sens dubte hi haurà pacte. Aquests dies les organitzacions n’estan debatent el darrer esborrany i la majoria fan propostes que no són de matísAllò que tenim és un procés que no s’aturarà…. i podrem presentar una bona proposta sobre l’educació que volem. Potser no serà la millor per a cada una de les organitzacions signats, que hauran cedit en reivindicacions importants, però serà de tots els que el volem. I això també té un valor important….La unió fa la força. Cadascú pel nostre vent no farem res”

El Pacte que volem va canviant dia a dia. No és un replec de petites reformes sinó un procés que durà a una transformació radical de l´actual sistema educatiu, que empoderarà els centres educatius, les famílies i el professorat i que hem expressat en aquest escrit i en aquests vídeos.

Per part nostra som moltes persones, de diferents sensibilitats, sectors socials i procedències, que  hi hem dedicat moltes hores, que no esperam colocar-nos a cap lloc, i que per això mateix,  farem tot el que sigui necessari per tirar endavant el Pacte. Hi posarem el temps, l’escolta activa i el diàleg que faixin falta.

Coordinadora d´Illes per Un Pacte

10 de febrer de 2015

El Pacte va a les Assemblees

Amb cartells tan hermosos com aquest, les entitats que formam ILLES PER UN PACTE sotmetrem a les nostres Assemblees la ratificació o no del document del Pacte abans de dia 8 de febrer. Tots els que sou pactistes de cor, els que creis en la força de la raó i del diàleg, ajudau-nos en aquests moments participant i aportant la vostra visió.

Poster assemblea 31 gener

Jornades del Fòrum Social de Mallorca

Taula propostes de futur IV FSMa. FORUM EDUCACIO
Les illes bullen d´iniciatives per un Pacte.
La darrera han estat les Jornades organitzades pel Fòrum Social de Mallorca aquest cap de setmana i que han demostrat que la gent té GANES I INTERÈS pel debat educatiu obert.
A la primera taula rodona hi van assistir de públic els responsables d’educació de quasi bé tots els partits polítics,  la cúpula de FAPA i COAPA, dels sindicats d’ensenyament, de les associacions de directors. La taula rodona final va ser moderada per un representant de l´Assemblea de docents. Hi van intervenir representants de Crida, MenorcaEdu21 i el Cercle Educatiu.
Un dels organitzadors, Eusebi Riera ha estat destacat pel Diari Ara al termòmetre ARA SÍ, amb aquestes paraules:

ARA SÍ: Eusebi Riera

Els fòrums socials són espais on els ciutadans expressen allò que desitjarien per a la societat i, sobretot, aporten propostes de com aconseguir-ho. En un moment en el qual el desànim i el desencís amb la cosa pública augmenta, un fòrum social és un símptoma de dinamisme i de ganes de consensuar polítiques que responguin a les necessitats reals de la població. L’educació, com no podia ser d’altra manera, ocuparà el lloc central de l’edició presentada avui.

Gràcies a tots per ajudar a difondre la necessitat del Pacte.