Arxiu del Blog

La Taula Educativa de l´Assemblea de Docents debat sobre el Pacte

Si no vau tenir temps de sentir-lo transcrivim el programa de ràdio TAULA EDUCATIVA dirigit per l´Assemblea de Docents de les Illes Balears a la Ràdio Ona Mediterrània.

Després d’un replec de premsa, s´avisa que deixaran els micròfons oberts per tal d’acollir preguntes i opinions sobre el Pacte.

S´anuncia que la Plataforma Crida es desmarca del procés del Pacte argumentant que no es parla d´educació laica, de gratuïtat 0-3…. Al mateix temps s´informa que continua obert el període de presentació d’esmenes fins el 14 de març (algunes de les presentades fan referència precisament a la laïcitat de l´educació).

Miquel Àngel Ballester fa un repàs del debat a la xarxa sobre el Pacte. Cita a Josep Cerdà, que identifica Illes per un Pacte amb Presses per un Pacte, però Joan Amorós contesta que el procés no es tancarà ara sinó que continuarà. Destaquen un tweet d´Illes per Un Pacte: “Repiular no necessàriament vol dir estar d´acord… l´ocell blau no té gàbia, saps?“…. i diuen: és un tweet que mereix ser repiulat, encara que no hi estigueu d´acord.

Pere Carrió aporta un apunt d´idees. Llegeix el seu article publicat a l´Ara Balears.

Telefonades en relació al Pacte Educatiu

  • Xavier Vadell. Pens que l´esperit del Pacte és molt interessant i democràtic però en segons quins aspectes fa por perquè és un tema molt complexe que requeriria més temps per no caure en electoralismes. Crec que les Bases són interessants però necessitaríem temps de diàleg.
  • Elsa Real. El Pacte em sembla positiu perquè la societat s´ha plantat i ha dit prou, però entenc que  com més gent implicada millor. Sembla que el temps se´ns tira damunt i que el pacte no es pugui  consolidar. Seria una pena. Si ara no arribam a un consens, què passarà amb la feina feta? Tindrem prou forces per acabar la feina començada? No acabam de concretar, em sembla eteri. No acabam d´especificar les ràtios.
  • Llucia. Som professora, però no estic a cap centre, per tant no m´he pogut expressar. No tenc l´espai per participar perquè les propostes només poden arribar a través de les Assemblees dels centres.
  • Miquel Àngel Tortell. Des de l´AdD d´Eivissa s´ha habilitat un espai per facilitar aquesta participació
  • Llucia. M´agradaria moltíssim agrair als companys que han redactat el pacte. No atacam la seva feina sinó al fet de que el resultat final no és satisfactori. El primer pic que vaig llegir el Pacte me va escarrufar molt. Jo vull un Pacte perquè no me sent identificada amb la forma que s´està educant. Jo vull un Pacte perquè vull que els protagonistes siguin uns altres, els alumnes, dels 0 als 100 anys. Alumne és tot aquell que està aprenent. Vull respecte als ritmes d´aprenentatges i una educació emocional. Com així que el Pacte no parla d´educació emocional? Hi hauria d´haver un espai on tots poguéssim parlar.
  • Miquel. Jo crec que el Pacte és desitjat i molt necessari, però no crec que els polítics estiguin disposats a acceptar-lo. Em preocupa la participació de l´equip directiu en la selecció del professorat, també l´avaluació i el finançament. Estan disposats el PP i el PSOE a finançar aquest pacte?