COMUNICAT PREMSA 17-5-19

Menorcaedu21 mucem pósters (3) 

 

 

 

 

La Plataforma Illes per un Pacte Educatiu està constituida per diverses entitats i organitzacions com son el Cercle per l’educació composat per ADESMA (Directors Secundària), ADIPMA ( Directors primària), ADIDE( inspectors), ESCOLA CATÒLICA IB, FAPA MALLORCA, PATRONAL CONCERTADA CECE y  SINDICATS USO, AMPEM i FSIE. També ICAIB (Col.legi advocats), Col·legi d’Economistes, Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats, CAEB, PIMEM, Cercle d’Economia de Mallorca i Menorca, EAPN, UCTAIB ( Cooperatives d’ensenyament), UIB, CONFAECIB, IREFREA, Plataforma escola inclusiva). Inclou també a COAPA Balears, Moviment Menorca edu21, APDE, Pitïuses per l’acord educatiu (FAPA Eivissa, FAPA Formentera, UIB,Inspectors, Alumnes, Directors) …

El 5 de maig del 2015 la trentena d’entitats que formen Illes per un Pacte presentaven en una primera roda de premsa el document de Pacte Educatiu. Des d’aleshores ha plogut molt. En aquella primera roda de premsa vam afirmar que sentíem l’obligació moral de ser optimistes i que ens comprometíem a fer tot allò que estigués en les nostres mans per aconseguir el nostre objectiu. Ho vam fer. Moltes hores de feina, debat, discussions i reunions ens van portar a la següent fita i el 2016 el document es lliurava al govern. A partir d’aquell moment, l’esforç es va traslladar al Consell Escolar de les Illes Balears i moltes hores de feina i reunions després, a l’abril del 2017, vam poder celebrar que el treball realitzat al màxim òrgan consultiu en matèria d’educació de les Illes Balears havia conclòs amb l’aprovació per aclaparadora majoria del document de consens (33 vots a favor, 9 en contra i 1 abstenció).

El mes de setembre, el Parlament de les Illes Balears acordà la creació, en el si de la Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament de les Illes Balears, d’una ponència per a l’estudi del document. També va anunciar que aquest treball seria paral·lel a l’elaboració del projecte de Llei Educativa anunciat pel Govern per a l’any 2018.

Malgrat que el procediment de creació d’aquesta comissió no ens semblava la més oportuna ni adequada, IxP va convocar una altra roda de premsa el novembre per demanar als diputats i diputades que la conformaven que treballessin mostrant la voluntat ferma, la generositat de propostes, l’amplitud de mires i la responsabilitat social que  l’objectiu mereixia.

Un any i moltes compareixences després, el novembre del 2018, es varen fer públiques les conclusions de la Comissió del Parlament sobre el Pacte Educatiu i vam  convocar altre cop a la premsa per presentar les nostres conclusions. L’optimisme inicial s’havia anat esvaint.

Avui, amb aquest comunicat volem fer un reconeixement públic d’un fet evident: IxP no ha aconseguit els objectius que s’havia marcat. Malgrat tota la feina i totes les voluntats que hi han participat, hem arribat al final de la legislatura sense un mínim acord polític sobre allò que proposàvem pel sistema educatiu i sense la possibilitat de tenir una Llei Educativa pròpia de les Balears basada en el nostre document i en el document posterior aprovat pel CEIB. Ho diem amb tristesa, però mai amb penediment perquè ho tornaríem a fer, perquè el que no ha canviat gens és que continuem estant convençuts que el Pacte Educatiu és més necessari que mai.  

La constatació dels greus problemes que detectem en el camp de l’educació: fracàs i abandonament escolar, inestabilitat derivada dels constants canvis legislatius, manca de recursos suficients, etc, fan absolutament necessari establir unes bases per iniciar una profunda renovació del sistema educatiu. Una renovació que posi l’alumne en el centre del sistema educatiu seguint unes línies estratègiques dirigides a aconseguir l’èxit educatiu de l’alumnat, que promoguin l’equitat, la inclusió, la cohesió social, els respecte a la pluralitat i la diversitat, els drets humans, que impulsi un model d’educació que combini la cultura científica i les humanitats,  la modernització del sistema per donar resposta a les necessitats de la societat del segle XXI, la participació democràtica, l’avaluació integral del sistema per a la millora dels resultats educatius i la innovació basada en evidències, que se completi amb un aprenentatge al llarg de la vida i que doti a l’alumnat de una visió crítica i transformadora de la realitat. Per això és imprescindible obrir un marc d’estabilitat, encunyar uns principis i compromisos que garanteixin aquesta estabilitat i possibilitin l’adaptació del nostre sistema a les exigències dels nous temps.

Hem de seguir treballant per aconseguir una veritable transformació, un canvi real en l’educació dels nostres al·lots i al·lotes.

No defallim, per açò volem aprofitar que estem en campanya per fer arribar a tots els partits polítics el nostre document. És l’únic que la plataforma vol aportar a aquest període electoral.

Els nous paradigmes educatius marquen ben a les clares que la feina conjunta entre administració i comunitat educativa, entre política i professionals implicats en l’educació, és indispensable per aconseguir un sistema educatiu propi d’aquest temps, i que compleixi dos objectius que eren part dels nostres criteris generals des de l’inici:

– “Dotar el sistema educatiu d’una major estabilitat, amb la finalitat que els principis que sustenten científicament les decisions que s’adopten en matèria de desplegament normatiu no es vegin afectats de manera recurrent pels canvis legítims de govern o dels titulars dels òrgans de la administració que produeixen els processos democràtics electorals. Aquesta estabilitat s’ha de generar a partir del consens, fonamentat tant en la transparència de les dades de la situació, com del coneixement i aportacions dels experts, de la participació ciutadana i de la comunitat educativa”.

Per aquesta raó i davant del fracàs polític d’aquesta legislatura (pel que fa al tema que en aquest text es tracta), per no haver completat una feina que tenia ja un llarg recorregut de desplegament i el recolzament d’una majoria social i educativa majoritària, tornem a insistir que no hi haurà avenços significatius sense un pacte, i per això demanem a tots els partits polítics que treguin representació a les properes eleccions que seguin a negociar per assolir aquest objectiu. Nosaltres estarem a la seua disposició en tot el que ens hagin de menester.  

El Pacte Social per a l’Educació, al Parlament

El dijous 23, al capvespre, representants de la coordinadora d’Illes per un Pacte van ser convocats al Parlament de les Illes Balears com a compareixents a la Ponència d’Estudi del Pacte Social per a l’Educació, aprovat en el Consell Escolar de les Illes Balears el passat 4 d’abril de 2017 i lliurat per part d’aquest òrgan al Govern de les Illes Balears el 5 de maig de 2017, perquè esdevingui també Pacte Polític i serveixi com a base per a la futura Llei d’Educació de les Illes Balears.

La Comissió Parlamentària Permanent Legislativa està coordinada per la diputada M. Antònia Sureda i Martí (El Pi – Proposta per a les Illes Balears). La resta dels ponents de la Comissió són les diputades i diputats:

Isabel M. Busquets i Hidalgo (MÉS per Mallorca)
Laura Camargo i Fernández (PODEM Illes Balears)
Enrique Casanova i Peiro (PSOE)
Josep Castells i Baró (MÉS per Menorca)
Conxa Obrador i Guzman (PSOE)
Sara Ramón i Roselló (PP)
Maria Núria Riera i Martos (PP)
Sílvia Tur i Ribas (Gent per Formentera – PSIB)

Ponència IxP

Els compareixents, en representació de la coordinadora del col·lectiu Illes per un Pacte, van exposar als diputats les motivacions per a l’assoliment d’un Pacte Social i Polític, el procés de consens del document i les línies principals que proposa pel que fa a les polítiques públiques, per tal d’assolir una educació de qualitat, inclusiva, dins de la cultura de l’avaluació, l’autonomia dels centres i orientada envers l’alumnat.

És una nova passa en aquest llarg camí que esperam que transcorri de la forma més àgil i enriquidora possible en paral·lel al procés de redacció de la Llei d’Educació, en benefici de l’educació i de l’alumnat de les Illes Balears.

Peticions al Parlament

El passat dijous 23 de novembre, representants de les entitats educatives de la societat civil de les 4 illes ens vam reunir a Palma per a participar al Parlament en el moment en què s´inicia la tramitació política del document del Pacte Educatiu.

Trobareu un resum de la jornada aquí

intervenció Parlament-3

Les peticions:

  • Agilitat per tal que es compleixin els terminis promesos (Llei educativa any 2018). Que el procés legislatiu no es perllongui més del que sigui necessari.
  • Que no s´empri l educació com una eina política i que el pacte quedi al marge de les acusacions d´adoctrinament.
  • Que el Parlament estigui a l´alçada de la petició de la societat civil
El mateix dia vam fer una roda de premsa per tal de difondre la situació en què es troba el Pacte Educatiu.

intervenció Parlament-2intervenció Parlament

Vam destacar el fet de que el Pacte educatiu ha estat fruit d´un procés social participatiu iniciat a Menorca l´octubre de 2013.

  • PACTE SOCIAL Es consensua el 23/01/2016
  • S´aprova al CEIB el  04/04/2017

Per més informació seguiu el hashtag #PacteAlParlament

 

Per què Alemanya ha millorat en educació?

Quin ha estat el secret? Com ho ha fet  Alemanya per millorar el seu sistema educatiu sense perdre-hi en equitat com és el cas dels Estats Units?. Algunes de les hipòtesis que maneja Paul E. Peterson són:

Perquè la Reforma Educativa a Alemanya (a diferència dels EUA) ha estat dissenyada des d´un ampli CONSENS entre l´Estat, els líders polítics, els docents, els sindicats i la societat civil.

Per què els docents cobren més i en canvi el cost total de la Reforma és baix. Perquè les escoles germanes estan dirigides pels estats federals i no per equips locals com als EUA.

Roda de premsa del col·lectiu Illes per un Pacte

Roda de premsa d’Illes per un Pacte

El dijous 23 de novembre a la sala 1 de la Fundació “Sa Nostra” (carrer de la Concepció, 12) a les 12:00 hem convocat els mitjans de les Illes a una roda de premsa amb motiu de l’inici formal de les tasques de la comissió del Parlament de les Illes Balears per al pacte polític de l’educació. Està previst que en aquesta comissió compareixin representants del col·lectiu Illes per un Pacte.

Confiam en poder comptar amb tots els mitjans de comunicació en aquesta avinentesa per valorar i compartir les nostres expectatives en aquesta fita d’aquest llarg camí, en la que esperam que els representants polítics de les Illes donin resposta a la necessitat que té la societat d’un pacte per millorar l’educació a Balears.

Un curs més, continuem reclamant: Més de mil…

Illes Per un Pacte es reuneix amb Mes per Menorca i amb el Partit Popular

Nota de Premsa

La Plataforma Illes per un Pacte es reuneix amb Més per Menorca i amb el Grup Parlamentari PP Balears

 

Una vegada el document aprovat pel CEIB ja és dins el Parlament de les Illes Balears, la nostra Plataforma ha considerat oportú trobar-se amb tots els grups parlamentaris per establir un canal de comunicació fluït d’ara endavant, i per posar-nos a la seva disposició per aprofundir o aclarir dubtes sobre el Pacte de l’Educació de les Illes Balears.

 

Aprofitàrem el Plenari a Menorca del passat 8 juliol per trobar-nos amb Josep Castells de Més per Menorca. Vam escoltar la visió de Més per Menorca sobre el procés que ha proposat el Govern al Parlament per debatre el  document del Pacte aprovat pel CEIB. Vam estar d´acord que l´objectiu final és aconseguir una Llei Educativa pròpia derivada del Pacte. Una Llei Educativa  que ha de ser consensuada amb els partits polítics i la comunitat educativa.

Ahir dimarts 18 ens reunirem amb els representants del grup parlamentari del Partit Popular, Núria Riera i Sandra Fernández per part de Mallorca, Juan Manuel Lafuente per Menorca i Sara Ramon per Eivissa.

Aquesta era una trobada molt esperada per part nostra. Hem pogut explicar de primera mà el nostre recorregut al llarg dels anys a la recerca d’un acord educatiu, de com s’ha elaborat el document i de quines plataformes i entitats conformen el col·lectiu Illes per un Pacte. Hem exposat que esperam que el tràmit en una comissió específica del Parlament del document aprovat pel CEIB sigui el camí del consens en educació a partir de setembre. També hem abordat temes que poden ser més complicats a l’hora d’arribar a acords. Ha quedat palès que val molt la pena l’esforç, ja que tots hem de ser conscients que treballam per aconseguir el sistema educatiu que els nostres fills i filles es mereixen. I aquí tots hi hem de posar seny i cor.

El CEIB aprova el document del Pacte

Pacte_per_educacio_aprovat_Ple_04_04_17

Pacte_per_educacio_aprovat_Ple_04_04_17_castellano

 

 

Comunica IxP 4-4-17

Premis Ramon Llull

Guardó Ramon Llull 2017 a la plataforma Illes per un Pacte

premis-ramon-llull

Ahir 17 de febrer vam conèixer que la Plataforma Illes per un Pacte està entre els guardonats als premis Ramon Llull 2017.  Guardó que, en aquest cas, té per objectiu distingir, de manera individual o col·lectiva, les persones  que han destacat dins el territori de les Balears pels serveis prestats en l’àmbit  de l’ensenyament.

Rebem aquest guardó amb agraïment i alegria perquè recompensa una llarga trajectòria de feina voluntària, de cooperació, d’hores i hores de diàleg per aconseguir el consens amb l’únic objectiu de posar les bases per la millora del nostre sistema educatiu. Feina que hem fet sempre pensant en el futur dels nostres fiets i fietes, interès principal que ens ha permès centrar-nos en els punts en comú i no en línies vermelles.

Esperem que aquest guardó sigui l’avançament del premi que serà aconseguir entre tots que el pacte educatiu sigui una realitat.

Moltes gràcies.
Plataforma Illes per un Pacte.

Comença un nou any!

img-20170105-wa0007